دسته: کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک غرب تهران
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادر و کودک بازی مهارتی 

کارگاه مادر و کودک بازی مهارتی  :اهمیت و اهداف کارگاه    در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران توسعه مهارتها در کودکان بسیار مورد توجه است  چرا که رشد مهارتها شروع اساسی برای یادگیری مهارت های اصلی زندگی در آینده  کودکانمان .است بازی…

کارگاه مادر و کودک غرب تهران
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک بازی لمسی  

کارگاه مادر و کودک بازی لمسی     اهمیت و اهداف کارگاه:   در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران با محوریت بازی لمسی،از مواد طبیعی و خوراکی استفاده می شود چرا که هراندازه مواد مورد استفاده برای کودکانمان آشناتر و ملموس تر…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک هنر و خلاقیت 

کارگاه مادر و کودک هنر و خلاقیت   اهمیت و اهداف کارگاه: در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران با محوریت هنر و خلاقیت علاوه بر در نظرگرفتن ارزش خلاقیت در رشد و آینده سازی کودکانمان از جمله اهداف اصلی مد نظر کارگاه…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادر و کودک قصه و نمایش خلاق 

کارگاه مادر و کودک قصه و نمایش خلاق   اهداف و اهمیت کارگاه :  در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران علاوه بر در نظر گرفتن اهداف کاربردی قصه گویی بر رشد کودکانمان ، زمینه ای فراهم میشود تا در راستای قصه گویی …

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک بازی حرکتی 

کارگاه مادر و کودک بازی حرکتی اهمیت و اهداف کارگاه: در اجرای برنامه های کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران رشد کودکان بسیار مد نظر قرار میگیرد. بویژه رشد مهارتهای حرکتی که یکی از ۵ رشد اساسی در سنین پیش از دبستان محسوب…

کارگاه مادر و کودک هوش و خلاقیت
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک هوش و خلاقیت 

کارگاه مادر و کودک هوش و خلاقیت استفاده از بازی های مناسب در راستای تقویت هوش و خلاقیت در کودکانمان سبب به چالش کشیدن آنها برای تفکر استراتژیک در هنگام یادگیری مهارت های زندگی است. هر اندازه این آموزش از سنین پایین تر آغاز شود…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادر و کودک بازی و خلاقیت 

کارگاه مادر و کودک بازی و خلاقیت         اهداف و اهمیت کارگاه :   در کارگاه مادر و کودک بازی ، شادی خانه خلاقیت غرب تهران علاوه بر تقویت مهارت های ارتباطی ،  حرکتی، کلامی، دست ورزی، هوش، خلاقیت و کار گروهی…

خانه خلاقیت غرب تهران
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت 

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت   اهداف و اهمیت کارگاه :   در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران علاوه بر تقویت مهارت های ارتباطی ، حرکتی، کلامی، هوش، خلاقیت و کار گروهی…