کارگاه مادر و کودک, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک بازی حسی

کارگاه مادر و کودک بازی حسی در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران در راستای تقویت حواس کودکانمان از بازی های حسی استفاده می شود زیرا تقویت حواس زمینه ساز رشد و تقویت حافظه است و از سایر مهارت ها پشتیبانی می کند…

کارگاه مادر و کودک, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک قصه و نمایش خلاق

اهداف و اهمیت کارگاه: در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران با محوریت قصه و نمایش خلاق اساس بررشد مهارتهای ارتباطی،اجتماعی در کودکانمان قرار دارد و بااستفاده از شیوه های نوین و بازی های موثر این اساس تمرین و تقویت می شود. اهمیت…

پیش دبستانی غرب تهران, کارگاه های آموزشی

علوم پیش دبستانی

علوم پیش دبستانی فعالیتهای علوم پیش دبستانی را میتوان فرصتی برای یادگیری روش علمی دانست. برخی از فعالیت های علمی به کودکان اجازه می دهد تا به تنهایی، بدون اینکه آنها از روش علمی آگاه باشند به کاوش بپردازند. این فعالیتها ارزشمند است و علاوه برآموزش سبب…

پیش ثبت نام دبستان دخترانه مبتکرنوین

مراکز ما

کارگاه کودک خانه خلاقیت غرب تهران