آموزش در خانه خورشید متناسب با دهکده جهانی وجدیدترین اصول آموزشی در دنیا انجام می شود و چیزی که بسیار حائز است الهام بخشیدن و توسعه اکتشافات کودکان و تناسب آموزش و بازی با سن رشد عقلی کودک است . محوریت مجموعه بر پایه مونته سوری، بازی و خلاقیت است.

کودکستان خانه خورشید

اینجا شروع آینده موفق کودک شماست!

گالری تصاویر کودکستان خانه خورشید

تماشاخانه کودکستان خانه خورشید

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و تماشاخانه دنبال کنید

نظرات برخی از والدین

اراده آهنین های آکادمی خانه خورشید