آموزش در خانه خورشید متناسب با دهکده جهانی وجدیدترین اصول آموزشی در دنیا انجام می شود و چیزی که بسیار حائز است الهام بخشیدن و توسعه اکتشافات کودکان و تناسب آموزش و بازی با سن رشد عقلی کودک است . محوریت مجموعه بر پایه مونته سوری، بازی و خلاقیت است.

کودکستان خانه خلاقیت خورشید

مهدکودک و پیش دبستانی غرب تهران

جدیدترین مقالات مهد کودک خانه خورشید

رشد کودکان شما با یادگیری آغاز می‌شود...

گالری تصاویر کودکستان خانه خورشید

تماشاخانه مهدکودک خانه خلاقیت خورشید

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و تماشاخانه دنبال کنید

نظرات برخی از والدین

اراده آهنین های آکادمی خانه خورشید