مشاورو مدرس کارگاه مادرو کودک بازی حرکتی خلاقانه زینب تیموری راد                             متولد :١٣۵٩ تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ۱-دوره های آموزشی و تخصصی طی شده: – دوره ی تخصصی کامل بازی درمانی…