پرش لینک ها

مشاور و مدرس کارگاه بازی حرکتی خلاقانه

مشاورو مدرس کارگاه مادرو کودک بازی حرکتی خلاقانه

زینب تیموری راد                           

 متولد :١٣۵٩

تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

۱-دوره های آموزشی و تخصصی طی شده:

دوره ی تخصصی کامل بازی درمانی از دانشگاه تهران

( کودک محور، روان پویشی ، شناختی رفتاری ، رهنمودی )

– دوره تخصصی کامل سینی شن بازی درمانی ازدانشگاه تهران

ازدانشگاه تهران -دوره آزمونهای تشخیصی هوش کودکان

(وکسلر و بینه)

-ADHDکارگاه تخصصی بازی درمانی کودکان

-cbtدوره آموزشی فرزندپروری ودرمان شناختی رفتاری کودک

دوره تربیت مربی هنر کودکان درآموزشگاه هنرهای تجسمی سرزمین باران

دوره مقدماتی ساخت عروسکهای نمایشی

Theraplayکارگاه بازی درمانی مبتنی بر دلبستگی

دوره آموزشی مقدماتی و تکمیلی  ارتقاء دانش و مهارت مدیران مهدهای کودک

دوره آموزشی کارگاه مهارتهای زندگی کودکان (ده گانه )

دوره تربیت مربی پیش دبستان و ابتدائی

طی نمودن ۵۰۰ ساعت کارورزی (بازی درمانی ، آزمونهای هوش کودکان ، اختلالات یادگیری ، یکپارچگی حسی )

تحت نظارتسازمان نظام روان شناسی ومشاوره ایران

-دوره آموزشی مونته سوری از کانون پرورشی فکری کودکان

-کارگاه تربیت مربی مادروکودک

-کارگاه تربیت مربی مادروکودک (کودکان ۶تا ۱۲ ماه)

کارگاه بازی های ریتمیک

کارگاه قصه گوئی کودکان

کارگاه هوش های چند گانه گاردنر

_ دوره های آموزش مربی هنرو خلاقیت کودکان

و نقاشی کودکان را طی نموده ام

و مدارک مربوطه را از معتبرترین موسسه ی هنرو خلاقیت،

سرزمین باران تحت نظارت سازمان تیلیغات

وارشاداسلامی دریافت کرده ام.

 

۲-سوابق کاری وآموزشی :

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹  مدرس مهد کودک و پیش دبستانی

(مربی نمونه منطقه ۵)

-از سال ۱۳۸۹  تا سال ۱۳۹۵ مدیر داخلی  و مدیر آموزشی

مهد کودک(مناطق۱۴،۶و۲)

– از سال ۱۳۹۵ تا کنون به عنوان  مشاور ، بازی درمانگر

و آزمونگر سنجش هوش کودکان

ودرمانگراختلالات یادگیری کودکان (منطقه ۱)

-تجربه مشاوره ودرمان کودکان کار دفترمرکزی(خیریه)

– تجربه مشاوره و درمان کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

مرکز دارالقرار(خیریه)

-تجربه کارخلاقیت با مراکزآسیب های اجتماعی(خیریه)

 

۳-مدرس کارگاه مادروکودک بارویکردبازی درمانی

ومهارتهای رشدی کودکان

– ازسال ۹۴ تاکنون آزمونگرمدارس منطقه۱

– ازسال ۹۵تاکنون آزمونگرکلینیک مرکزمشاوره آفتاب منطقه ۱

– ازسال ۹۴تاکنون آزمونگر مهدهای کودک برای استعدادیابی

– ازسال ۹۵ تاکنون مدرس کارگاه تخصصی مادروکودک

تحت عنوان بازیهای حرکتی و هدفمند

-مدرس کارگاه  تخصصی مادروکودک برای کودکان ۶تا ۱۲ ماه .

 

خانه خلاقیت غرب تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر 👇👇

http://t.me/fatemeh_ahmadi1987

 

 

 

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.