برچسب: بازی حرکتی

کارگاه مادروکودک
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک آرد بازی 

آرد بازی     آرد بازی سبب تقویت مهارتهای دستی ، بروز خلاقیت ، کاهش اضطراب، تقویت خلاقیت در کودکان می شود.   کارگاه مادروکودک بازی مهارتی خانه_خلاقیت جهت کسب اطلاعات بیشتر : http://t.me://fatemeh_ahmadi1987 شماره های تماس: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵  

تیم ما

مشاور و مدرس کارگاه بازی حرکتی خلاقانه 

مشاورو مدرس کارگاه مادرو کودک بازی حرکتی خلاقانه زینب تیموری راد                             متولد :١٣۵٩ تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ۱-دوره های آموزشی و تخصصی طی شده: – دوره ی تخصصی کامل بازی درمانی…