کلاس ورزش مادروکودک

با امکان نگهداری در فضای بازی  کودکان ۶ ماه تا ۳ سال

زیرنظر کارشناس ارشد حرکات اصلاحی

 

ورزش مادروکودک

بااهداف:

تقویت رابطه عاطفی شناختی

ایجاد آرامش 

رشد مهارتهای حسی حرکتی کودک

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:
۴۴۰۰۰۵۴۲
۴۴۰۲۰۸۹۴
خانه خلاقیت غرب تهران
صادقیه
برگزارکننده انواع کارگاه های مادروکودک