کارگاه نانوا کوچولو

کارگاه داریم …چه کارگاهی 🍪

کارگاه نانوا کوچولو 🥖🍪 اشنایی با مفهوم برکت

آشنایی با نانهای مختلف

آشنایی با پروسه پخت نان، 

ساخت خمیر نان و قالب زنی ، بازی های متفاوت با آرد 🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺

هیجان انگیز ترین قسمت کارگاه مراحل پخت نان وخوردن آن با ……………..😋😋😋😋

همه و همه فقط: ٣٠هزارتومان😳

مکان : صادقیه 

زمان :  دو شنبه و سه شنبه ٢۴و٢۵ دی ماه 

در دوسانس 

#مادروکودک 

#بدون والد 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر 👇👇👇

کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

http://t.me/fatemeh_ahmadi198.

اهداف کارگاه؛

تقویت حس لامسه 

تقویت مهارت دست ورزی 

تقویت قدرت تجسم و تخیل

تقویت قدرت اعتمادبنفس .

.