کارگاه مادروکودک فسقلی ها

گروه سنی:

۶-۱۲ ماه

۱۲-۱۸ ماه

کارگاه مادروکودک فسقلی ها

کارگاه مادرو کودک در راستای تقویت حواس :

حواس بینایی

حواس لامسه

حواس شنوایی

.

.

کارگاه مادروکودک

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

۴۴۰۰۰۵۴۲

۴۴۰۲۰۸۹۴

http://t.me://fatemeh_ahmadi1987