کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادروکودک بازی مهارتی
کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک بازی مهارتی حرکتی

ویژه گروه سنی:

١٢تا ١٨ ماه 😃

١/۵ تا ٢/۵ سال😃

٢/۵تا٣/۵سال😃

اهداف کارگاه👇👇

⭕️ تجربه مکانى شاد و امن به عنوان اولین محیط اجتماعى کودک

⭕️ تقویت مهارت هاى حرکتى و تعادلى کودک

⭕️ تقویت مهارت هاى دست ورزى و تمرکز بر تقویت عضلات ریز و درشت دست و انگشتان

⭕️ تقویت قدرت لامسه از طریق کار با مواد مختلف

⭕️ تقویت مهارتهای پنج گانه

⭕️تقویت مهارتهای ارتباطی و تعامل بیشتر با همسالان

برگزاری کارگاه مادروکودک

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

  • ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵