کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادروکودک مهارتی رفتاری

کارگاه مادروکودک در راستای تقویت مهارتهای رفتاری کودکان اجرا می شود .

مهمترین عامل در راستای ارتباط گیری کودکانمان تقویت مهارتهای رفتاری و شناخت احساساتشان است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر :
۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵