کارگاه مادروکودک رشدحرکتی

اهداف کارگاه :

۱- تقویت مهارتهای حرکتی

۲- تقویت عضلات درشت

۳- تقویت حواس لامسه

۴- تقویت  قدرت تفکر

۵- زمینه ساز خلاقیت و ایده پردازی

 

 

کارگاه مادروکودک رشدحرکتی

 

 

رشدحرکتی

 

رشدحرکتی

 

 

نام مربی:

سرکارخانم نفعی

کارشناس اصلاح و حرکت کودک

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر:

۴۴۰۰۰۵۴۳

۴۴۰۲۰۸۹۴