🔻چگونه با کودک خجالتی برخورد کنیم؟!

🔸از واژه‌های تمسخرآمیز مانند ترسو، خجالتی، دست و پاچلفتی و بی‌عرضه استفاده نکنید.

🔸از سرزنش کودک به دلیل بازی نکردن با همسالان بپرهیزید.

🔸او را با دیگران مقایسه نکنید و اجتماعی بودن اطرافیانش را به رخ او نکشید.

🔸در کودک احساس امنیت ایجاد کنید و از دیگران او را نترسانید.

🔸به کودک برچسب نزنید.

🔸به کودک مسئولیت‌های کوچک بدهید و اعتماد به نفس او را تقویت کنید.

🔸رفتار مثبت و واقعی در کودک پیدا کنید و آنها را برجسته کنید و تشویقش کنید.

🔸فرزندتان را همان طور که هست، بپذیرید و توقع و انتظار بی‌مورد و بیش از حد نداشته باشید.

🔸درباره تجربیات خوب فرزندتان با همبازی‌هایش صحبت کنید.

🔸متناسب با سن و توانایی فرزندتان یکی دو هنر به او بیاموزید .

این کار به کودک کمک می‌کند برای نشان دادن خودش به همسالانش فرصت داشته باشد.

 

خانه خلاقیت غرب تهران