پرش لینک ها

چگونگي بيدارشدن كودكان از خواب

برای بیدار کردن کودک، صبح‌ ها جنجال به پا نکنید.

کودکان از اینکه یکباره پتو را از روی‌شان بردارید متنفر هستند..

استفاده از سخنان منفی و تنبل نامیدنشان هم کمکی به شما نمیکند.

بهترين راهكارها براي بيدارشدن كودكان :

کنار بستر او قرار گیرید و از نزدیک بیدارش کنید .

با نرمی و محبت با او سخن بگویید و از واژگان عاطفی( پسرم، دخترم، عزیزم، جانم و …) استفاده کنید .

او را به تدریج از چرخه ی خواب خارج سازید . برای این کار ، 15 دقیقه پیش از زمانی که می خواهید از خواب برخیزد ، دست به کار شوید و او را 3 بار با فاصله های 5 دقیقه بیدارکنید .

برخی کودکان برای بیدار شدن به تحریک فیزیکی نیاز دارند ؛ بنابراین ، او را به آرامی ماساژ دهید

 

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.