پرش لینک ها
ورزش یوگا

ورزش یوگا

ورزش یوگا

ورزش یوگا هنر درست زندگی کردن است

اثرات یوگا به حدی است که تک تک سلولها ی بدن از آن متاثر می گردد.

اثراتی عمیق و درونی که جسم و روح را از آلودگی ها پاک میکندو

انرژی سرشار از نشاط بی پایان ،چشمانی نافذ و هوشیار و آرامشی عمیق به وسعت دریا

و قدرت تمرکز خارق العاده میبخشد.

در یوگا از راه هماهنگی میان تن و روان، تفکر و عمل، کشتزار وجود خیش کنکاش خورده و

زیر و رو می گردد و ذهن و شعور با اندیشه های لطیف و ژرف عارفانه و الهی بارور می شود و

چشم دل رهرو به حقایق اعلی گشوده می شود.

ورزش یوگا

ورزش یوگا

با یوگا رهرو به درک چیستی و ماهیت وجود خویش و کائنات پی برده و

در نهایت حرکت کلی خویش را با جریان و هدف غائی آفرینش و آفریننده، همنوا و هماهنگ می کند.

 

باشگاه ورزشی بانوان

برگزارکننده دوره های تخصصی ورزشی بانوان

۰۹۱۲۴۱۶۱۶۴۵

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.