۲ تا ۳ سالگی یکی از مهم‌ترین مراحل رشد عاطفی کودکان است.

همزمان با این که کودک در مورد عواطف و احساسات دیگران می‌آموزد، احساسات فراوانی را تجربه می‌کند.

قشقرق به پا کردن یکی از خصوصیات رفتاری کودکان ۲ تا ۳ سال است. دلیل این موضوع این است که

کودک توان توضیح و بیان احساساتی نظیر خجالت‌زده شدن، گناه، شرمندگی، سرخوردگی و عصبانیت را ندارد.

کودک همچنین می‌آموزد که رفتارش چگونه بر احساسات شما تاثیر می‌گذارد و

رفتار شما چه اثری با احساسات او دارد. همچنین اضطراب جدایی در این سنین به تدریج کمتر میشود و 

معمولا دیگر کودک مانند گذشته زمان جدا شدن از والد خود احساس ناراحتی نمی‌کند.

 

خانه خلاقیت غرب تهران