مهارتهای حرکتی کودکان ۲ تا ۳ سال

یکی از خصوصیات رفتاری کودکان ۲ تا ۳ سال علاقه به دویدن است.

آن‌ها در سنین خوب می‌دوند و کمتر زمین می‌خورند،

می‌توانند بدون کمک شما از پله‌ها بالا و پایین روند.

توپی را بگیرند، پرتاب کنند یا به آن ضربه بزنند و

شاید حتی بتوانند روی یک پای خود برای چند ثانیه تعادل خود را حفظ کنند.

 

خانه خلاقیت غرب تهران