تشخیص ماهی قرمز بیمار🧐

 

✅تشکیل گلوله پنبه ای اطراف دهان ،دور دم یا باله

✅سفیدشدن پوست و بیرون زدگی چشمها

✅شنای نامتعادل و چرخش عصبی

✅تاخورده بودن باله ها

✅ریخته شدن پولکهای روی پوست

 

ناقل بیماریهای مختلف است .

 

مراقب سلامت کودکانمان باشیم .

 

 

خانه خلاقیت غرب تهران