پرش لینک ها

کشف محیط

 

وظیفه کودک در سالهای اول زندگی «کشف دنیا»است.
به جای اینکه مدام او را از نزدیک شدن به پیرامونش منع کنید, تحت نظارت خودتان, اجازه کشف محیط پیرامونش را به او بدهید.

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.