کارگاه موسیقی(ارف)🎺🎷🎺🎷

روزهای چهارشنبه

⏰١۶-١٧

مربی:مرجان علی

مزایای نواختن موسیقی

۱- افزایش ظرفیت حافظه
۲- بهبود دادن مدیریت زمان و مهارتهای سازماندهی
۳- افزایش مهارت کار تیمی
۴- افزایش پشتکار
۵- بهبود توانایی ریاضی
……

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر 👇👇

http://t.me/fatemeh_ahmadi1987

۴۴۰۰۰۵۴۲☎️

۴۴۰۲۰۸۹۴☎️