قصه و نمایش خلاق 

قصه و نمایش خلاق

اهداف قصه و نمایش خلاق :

زمینه سازی بروز خلاقیت و ایده پردازی

تقویت جرآت ورزی و اعتمادبنفس

تقویت مهارت های کلامی

تقویت مهارت های حرکتی

خانه خلاقیت غرب تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

http://t.me://fatemeh_ahmadi1987