۱- عیدی گران ندهید

شاید همه نتوانند عیدی زیادی بدهند و اگر شما این کار را بکنید،

امکان‌ دارد باعث رقابت‌ شود و حتی ارتباط‌ بعضی‌ خانواده‌ها را قطع کند.

توصیه‌ می‌‌کنیم‌ مقدار کمی‌ پول‌ یا هدیه کوچکی با توجه‌ به‌ سن‌ و سال‌ بچه‌ها برای‌ عیدی‌ در نظرگرفته‌‌شود؛

 

۲- مورد تمسخر قرار ندهید.

والدین به کودکانشان آموزش دهند تا انسان‌هایی‌ قدردان‌ باشند.

اگر از عیدی‌ کودک‌ انتقاد و درباره‌ کم‌ یا زیاد بودن‌ ارزش‌ مادی‌ آن‌ صحبت‌ نکنیم‌ و

شخص‌ عیدی‌‌دهنده‌ را قضاوت‌ نکنیم، بلکه‌ به‌ فرزندمان‌ فرهنگ‌ تشکر کردن‌ را بیاموزیم، این‌مهارت انجام‌ می‌پذیرد.

 

خانه خلاقیت غرب تهران