علوم پیش دبستانی

فعالیتهای علوم پیش دبستانی را میتوان فرصتی برای یادگیری روش علمی دانست.

برخی از فعالیت های علمی به کودکان اجازه می دهد تا به تنهایی، بدون اینکه آنها از روش

علمی آگاه باشند به کاوش بپردازند. این فعالیتها ارزشمند است و علاوه برآموزش سبب ایجاد

لذت در کودکانمان نیز می شوند.

در راستای تقویت آموزش علوم مختلف میتوان از راهکارهای زیر بهره برد:

۱- به سوالات فرزند خود اهمیت دهید.

۲ با هم کاوش کرده و پاسخ ها را بیابید.

۳ به کودکان زمان و مکان برای کاوش بدهید.

۴ بپذیرید که اکتشافات اغلب آشفته هستند.

۵ با هم از اشتباهات درس بگیرید.

۶ کنجکاوی را دعوت کنید.

۷ از اکتشافات بیشتر پشتیبانی کنید.

۸ کودکان را تشویق کنید تا مشاهدات خود را ثبت کنند.

۹- از ابزارهای ساده ومتنوع برای آزمایش و اکتشاف استفاده کنید.

علوم پیش دبستانی
علوم پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

در پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران در راستای آموزش علوم مختلف علاوه بر ایجاد زمان و مکان

در زمینه مشاهده ، آزمایش و کشف توسط کودکانمان، از ابزار های ساده و در دسترس استفاده می گردد

تا در کنار آموزش عینی و ملموس مفاهیم اصلی، رشد خلاقیت و ایده پردازی نیز در کودکانمان تقویت

شود.

علوم پیش دبستانی
علوم پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

۴۴۱۵۶۹۵۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

#کارگاه_مادر_و_کودک

#پیش_دبستانی

#پیش_دبستانی_خلاق

#مهد_کودک_و_پیش_دبستانی

#منطقه_۵

#مهد_کودک_خوب_غرب_تهران

#بهترین_مهد_کودک_غرب_تهران

#پیش_دبستانی_غرب_تهران