پرش لینک ها

شادمانی کودکان

چه چیزهایی شادمانی را از کودکان می گیرد؟

۱٫ عصبانیت و فریاد
بعضی والدین، برای دست برداشتن کودک از رفتاری خاص یا وادار کردن او به انجام یک کار، عصبانی شده

و داد و فریاد می کنند. این رفتار موقتا کودک را وادار به تسلیم می کند

ولی در مقابل، واکنش های عصبی و لجبازانه را در کودک به وجود می آورد.

۲٫ تنبیه بدنی
حتی استفاده اندک از تنبیه بدنی و به شکل خفیف آن، اثرات خود را بر ذهن کودک خواهد گذاشت.

از دست رفتن احترام و علاقه نسبت به تنبیه کننده، زمینه ساز شکل گیری رفتارهای خصمانه در نهاد او خواهد شد.

۳٫ دستورهایی با افعال منفی
“به کبریت دست نزن” ، ” اونو هل نده” ، “سر و صدا نکن” و … میل به لجبازی را در کودک افزایش می دهد.

به جای چنین دستوراتی می توانید جملاتی ملایم تر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار ببرید. مثلا : شعله کبریت دستت رو می سوزونه و …

۴٫ سرزنش و توهین
کودکی که با کلمات احمق، دست و پا چلفتی، نفهم و … یا جملات سرزنش آمیز توصیف می شود،

حس حقارت و بی ارزش بودن می کند و دچار آسیب های روانی می شود.

۵٫ پرسش های بازخواستی
استفاده از پرسش هایی مثل “چرا به کبریت دست زدی؟” برای تربیت کودکان کم سن و سال اشتباه است.

کودکان در این سن نمی دانند و نمی توانند به شکل منطقی دلیل بیاورند. پس به جای پرسش، باید آنها را از نادرست بودن کارشان آگاه کرد.

۶٫ کلافگی و تسلیم
اگر والدین قاطعیت نداشته باشند و دائما در برابر اصرار و مقاومت فرزندشان کوتاه بیایند،

کودک یاد می گیرد که تنها به خواست خودش توجه کند و نظر والدین و دیگران را نادیده بگیرد.

این کودکان معمولا در ارتباط با دیگران نمی توانند موفق باشند و از این جهت دچار ضربه می شوند.

۷٫ کمبود نوازش
نوازش برای کودکان یک نیاز اساسی است. نوازش ها به صورت کلامی و غیرکلامی صورت می گیرد و

در بین آن ها نوازش پوستی، بیشترین تاثیر را بر روی کودک دارد. تداوم این نوازش ها، موجب سهولت در یادگیری

و تقویت رفتارهای مطلوب کودک می شود و محرومیت از آنها باعث پرخاشگری، ناخرسندی و حس عدم امنیت می گردد.

منبع : کتاب رازهایی برای داشتن کودکان شاد (انتشارات فراروان)

پیام بگذارید

  1. Methods Rats were housed on postnatal day PND 23 in either an isolated impoverished alone with no toys, II, isolated enriched alone with toys, IE, social impoverished 3 cage with no toys, SI3, or social enriched 3 cage with toys, SE3 condition cialis 5mg online bicalutamide, flutamide or nilutamide, usually within the first 6 9 months after the initiation of treatment 95 A

  2. It takes me 3 days to recover from an attack buy cialis without prescription Heart problems Kidney disease Depression Raynaud s phenomenon Any alcohol use Any use of sedatives, barbiturates, benzodiazepines, or other CNS depressants Any use of heart medications Blood pressure medications Any upcoming surgeries Pregnancy or any plans to become pregnant Breastfeeding or any plans to breastfeed

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.