رنگ بازی
رنگ بازی

 

کارگاه مادروکودک رنگ بازی
رنگ بازی

 

کارگاه مادروکودک رنگ بازی
رنگ بازی

 

کارگاه مادروکودک رنگ بازی
رنگ بازی

 

رنگ بازی سبب تحریک و تقویت  حواس  لامسه در کودکان می شود

علاوه برآن نقش بسیار مهمی در از بین بردن وسواس دارد و زمینه ساز ایجاد خلاقیت و ایده پردازی در کودکان است.

 

کارگاه مادروکودک بازی مهارتی

خانه_خلاقیت

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

http://t.me://fatemeh_ahmadi1987

شماره های تماس:

۴۴۰۲۰۸۹۴

۴۴۰۰۰۵۴۲