پرش لینک ها
کارگاه مادروکودک رنگ بازی

رنگ بازی

رنگ بازی
کارگاه مادر و کودک رنگ بازی

 

کارگاه مادروکودک رنگ بازی
رنگ بازی

 

کارگاه مادروکودک رنگ بازی
رنگ بازی

 

کارگاه مادروکودک رنگ بازی
رنگ بازی

 

رنگ بازی سبب تحریک و تقویت  حواس  لامسه در کودکان می شود

علاوه برآن نقش بسیار مهمی در از بین بردن وسواس دارد و زمینه ساز ایجاد خلاقیت و ایده پردازی در کودکان است.

 

کارگاه مادروکودک بازی مهارتی

خانه خلاقیت غرب تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

http://t.me://fatemeh_ahmadi1987

 

 

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.