پرش لینک ها
درآغوش_گرفتن

در آغوش گرفتن کودکان

تحقیق دکتر دارسیا نارویز بر روی ۶٠٠ بزرگسال نشان داد افرادى که در کودکى به اندازه کافى در آغوش کشیده شدند

در بزرگسالى از سلامت بیشتر روانى بهره مند هستند.

همچنین کمتر به افسردگى دچار می شوند و بیشتر توانایى همدلی و درک متقابل خواهند داشت.

این افراد توانایى بهترى به اضطراب و استرس را در زندگى خود دارند.

پس بهتر است بدون نگرانى فرزندتان را در آغوش بگیرید و از بغلی شدنش نترسید.

 

خانه خلاقیت غرب تهران

 

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.