پرش لینک ها
خلاقیت کودکان

خلاقیت در کودکان

خلاقیت یک آفرینش منحصر بفرد است .مهم ، کشف ،ابداع و تولیدکردن آثار هنری است .

 

ارزش گذاری آثار هنری کودکان از طریق مقیاس های جهان بیرونی ،کم کم کودک را مطیع شرایط بیرونی می کند و

او دیگر تلاش میکند که رضایت الگوهای بیرونی را بدست بیاورد تا عقب نماند.

درطول زمان این نحوه تلاش کودک در جهت کسب رضایت عوامل بیرونی ،سبب از دست دادن نیروی استقامت ،

قدرت خلاقیت و ایده پردازی ،درک مفهوم یادگیری با کیفیت عالی و سلامت ذهنی کودک میشود .

این مقایسه ها و ارزش گذاری ها بسیار مخرب خواهند بود . والدین باید یاد بگیرند که به کودکان ،

توجهی غیر مشروط را اهدا کنند ،فارغ از اینکه آنها درچه سطحی قرار دارند و

تا چه حد سلیقه های پدر و مادررا برآورده میکنند .

از جمله عوامل بیرونی میتوان به جایزه های مشروط اشاره داشت :

(به طور مثال :اگر اینکار را انجام دهی ،برایت دوچرخه میخرم )….

 

خانه خلاقیت غرب تهران

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.