پرش لینک ها

خشم کودکان

خشم کودکان وسیله دفاعی اش به یعنی کتک زدن

به کودک دیگر آسیب می رساند.

خشم کودک

به طور کلی ناراحتی یک کودک به دلیل جدایی والدین ، بیماری

، مرگ ، تولد خواهر یا برادر، تغییر منزل و یا دیگر اتفاق های مهم زندگی

، اغلب در او پنهان می ماند و با بروز عصبانیت و پرخاشگری به کودک

آسیب می رساند. زیرا او احساس می کند مورد آزار و اذیت واقع شده و

سعی می کند این احساس را منتقل کند.

اگر کودک لطیفه ای برای مهار کردن موقعیت حاد روحی بگوید و

از آنجا که کودکان با والدین همانندسازی می‌کنند،

بسیاری از رفتارهای پدر و مادر را ناخودآگاه فرا می‌گیرند. ت

وضیح اینکه فرایند همانندسازی به شکلی کاملاً ناخودآگاه صورت می‌پذیرد.

نکته دیگر اینکه حتماً لازم نیست والدین با خود کودک پرخاشگری کرده باشند؛

چنانچه کودک شاهد رفتارهای خشونت‌بار پدر و مادر با افراد دیگر نیز باشد،

این‌گونه رفتار را فرا می‌گیرد.

بر این نکته می‌توان تأکید کرد که کودکان با چشمان خود می‌آموزند؛

یعنی رفتاری را که مشاهده می‌کنند، یاد می‌گیرند.

حتی اگر آن رفتار به‌طور مسـتقیم در مورد خود آن‌ها صورت نگیرد.

کودکان ناکام پرخاشگر می‌شوند ناکامی یکی از مسائلی است

که به پرخاشگری می‌انجامد. وقتی کودک به هدف خود دست

نیابد و ناکام شود، یکی از رفتارهایی که از او سر میزند پرخاشگری است.

کار

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.