پرش لینک ها
خانه خلاقیت غرب تهران

توسعه مهارت های حرکتی

توسعه مهارت های حرکتی خوب ۶-۱۲ ماه

۶-۹ ماه

رشد حرکات ظریف از اهمیت برخوردار است زیرا در این مدت کودک شما یاد می گیرد که اشیا کوچک

را برداشته ، از هر دو دست با هم استفاده کرده و کف دست خود را به سمت بالا برگرداند.استفاده از

انگشت اشاره و انگشت اشاره گر با هم در حالی که انگشتان دیگر را دور می کنید.

 

 • این اجازه می دهد تا: 
  • تکه های کوچک غذا را خود تغذیه کند.
  • می تواند یک شی را در یک دست کشف کند.
  • مهارت و قدرت دست را توسعه می دهد.
  • ایجاد لمس در نوک انگشتان حساس.
  • آماده سازی دست برای کارهای روزمره.

 

 • اشیا را در دو دست نگه می دارد.
 • توسعه مهارت استفاده از هر دو دست در کنار هم.
  • توسعه استفاده از دستها در خط وسط (جلوی بدن).
  • تقویت دست و بازو برای مهارت های مستقل تر.

 

 • کف دست را به سمت بالا می چرخاند.
  • توسعه چرخش دستها باعث کنترل بیشتر تغذیه خود می شود.
  • اجازه می دهد تا اسباب بازی های موجود در دست را بررسی کند.
  • دستان کودک را برای مهارت های حرکتی ظریف پیچیده تر آماده می کند.
خانه خلاقیت غرب تهران
کارگاه مادر و کودک غرب تهران

۹-۱۲ ماه

 • در این چند ماه ، نوزادان کنترل دست خود را بیشتر و ماهرتر می کنند و بازی و ارتباط آنها با استفاده از
 • دستها قسمت بزرگی از بازی روزمره آنها می شود.
 • آنها توسعه می یابند در :
 • با انگشت اشاره اشاره می کنند.
  • چیزی خواستن 
  • جلب توجه والدین به چیز جالبی.
  • مهارت دست.
 • بازی دو دست و استفاده مستقل به نوزادان اجازه می دهد تا:
  • اجسام را به هم بپیچند.
  • دست بزنند
  • دست ها را برای فعالیت های روزمره ، مانند لباس پوشیدن / غذا خوردن آماده کنند.
  • اشیا را با دو دست کاوش کنند ، به عنوان مثال خنثی سازی درب ها و غیره
  • یادگیری و حل مسئله را ارتقا می دهند.
  • آزادی داوطلبانه.
  • اشیا را به والدین / مراقب خود بدهند.

 

توسعه مهارت های حرکتی خوب ۶-۱۲ ماه

راه های توسعه رشد حرکتی خوب:

 

۶-۹ ماه

 • به آنها تکه های کوچک غذا بدهید تا چنگال را بگیرند.
 • به آنها اسباب بازی بدهید تا بوق / طبل / چکش و غیره را بزنند.
 • به آنها یک بطری بدهید تا نگه دارند.
 • به آنها کمک کنید تا یک شی را از دستی به دست دیگر حرکت دهند.
 • اسباب بازی های دسته دار راحت تر از یک دست به دست دیگر منتقل می شوند.
 • به آنها اسباب بازی هایی با روبان و غیره بدهید تا بکشند.
 • به آنها اسباب بازی هایی بدهید که باید قطعات را از آنها بیرون بیاورید.
 • به آنها یک اسباب بازی بدهید – بلوک ، جغجغه کوچک ، و غیره

 

 

۹-۱۲ ماه

 • به کودک خود کمک کنید تا اعضای بدن را نشان دهد.
 • اسباب بازی هایی را ایجاد کنید که می توانید با استفاده از انگشت آنها را اداره کنید.
 • به آنها کمک کنید تا روشن / خاموش روشن شود.
 • حباب بزنید تا بیرون بیاید.
 • مداد رنگی بدهید.
 • با آنها به اشیا داخل کتاب اشاره کنید.
 • به آنها کمک کنید ورقهای یک کتاب را ورق بزنند.
 • به آنها ظرف و اسباب بازی بدهید تا آنها را در آن قرار دهند / بیرون بیاورند.
 • بلوک برای جمع شدن
 • قاشق برای تغذیه خود.

 

مواردی که ممکن است بر پیشرفت مهم حرکتی تأثیر بگذارد:

 • توان عضلانی کم – یعنی ماهیچه های فلاپی.
 • تاخیر در مهارت های شکم / نشستن.
 • عدم تحمل تجربه های حسی جدید.
 • هیچ علاقه ای به خود تغذیه کردن
 • رشد ضعیف قدرت انگشت و دست.
 • تأخیر در رشد حرکتی بینایی.
 • تأخیر در برنامه ریزی حرکت / هماهنگی.

 

رشد مهارت های حرکتی خوب به کودک شما کمک می کند تا عضلات شانه ، بازو و دست را تقویت کند.

استفاده ماهرانه از دستها و اسباب بازی های آنها،کودک شما را برای انجام کارهای روزمره مانند غذاخوردن

، لباس پوشیدن و نوشتن آماده می کند. استفاده بیشتر از هماهنگی چشم و دست به آنها امکان میدهد

تا از مداد رنگی استفاده کنند ، صفحه های کتاب را ورق بزنند و با انگشت و قاشق خود را تغذیه کنند.

 

 

 

#کارگاه_مادر_و_کودک

#پیش_دبستانی

#کارگاه_کودک

#آموزش_خلاق

#مهدکودک_خلاق

#آموزش_آنلاین

#خانه_خلاقیت_غرب_تهران

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#بازی_خلاق

#کودک_خلاق

 

 

 

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.