کارگاه مادرو کودک هنرو خلاقیت

اهداف:

بازی
تقویت مهارتهای دستی
تقویت خلاقیت

خانه خلاقیت غرب تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام