پرش لینک ها
کارگاه مادر و کودک

تاثیر مطالعه بر کودکان

تاثیر مطالعه بر کودکان

۵ اثر مثبت در حال مطالعه بر روی رشد کودکان است

خواندن برای فرزندان ما یکی از بهترین راه ها برای به اشتراک گذاشتن داستان

با آنها است. در اینجا پنج اثر مثبت وجود دارد که مطالعه در رشد کودک دارد:

۴-خواندن شخصیت را توسعه می دهد.

مطالعه برای فرزندانتان به آنها در مورد دنیای اطرافشان می آموزد. کودکان از طریق

داستان ها مشاهده می کنند که چگونه باید به افراد و موقعیت های مختلف پاسخ

دهند. کودکانی که والدین آنها برای آنها کتاب میخوانند به سرعت مهارتهای عاطفی

و اجتماعی را پرورش می دهندویاد می گیرند که آنها را به طور موثر در زندگی روزمره

به کار بگیرند. توسعه شخصیت همچنین با سرعت بیشتری اتفاق می افتد که از سن

جوانی برای آنها خوانده می شود.

 

کارگاه مادر و کودک
خانه خلاقیت

 

۵-خواندن پیوند ایجاد می کند.

چند مورد بهتر از نوازش با کودک و کتاب خوب است . مطالعه با فرزندان نشان می د هد

که شما حضور دارید و قصد دارید در وقت گذراندن با آنها عمدی باشید . در دسترس بودن

برای کودک شما میتواند با برقراری ارتباط آزاد به یک رابطه سالم و قابل اعتماد تبدیل شود.

تحقیقات نشان داده است که پیوند بین والدین و فرزند برای رشد سالم کودکی کاملاً مهم

است. کودکانی که وقت خود را با والدین خود نمی گذرانندویا قادر به برقراری ارتباط با آنها

نیستند ، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

علاوه بر این،خواندن برای فرزندان شما این عادت را دارد که اوقات با کیفیت را با هم بگذرانید.

کودکان می فهمند که اگر مادر یا پدرشان بارها و بارها به چیزی برگردند ، مهم است.به عنوان

مثال ، هنگامی که کودک شما را می بیند که به کتاب آموزشی برمی گردید ، میفهمد که این

مهم است!خواندن برای آنها به عنوان یک عادت همچنین به آنها کمک می کند تا ارزش داستان

ها را درک کنند.

 

#خانه_خلاقیت

#غرب_تهران

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#کارگاه_مادر_و_کودک

#کارگاه_کودک

#فرزندپروری

 

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.