استعدادیابی کودکان و نوجوانان

در راستای شناسایی نقاط ضعف و قوت در کودکانمان

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵