آلبوم خاطرات لبخندها 

 

زیباترین لحظات زمانی اتفاق می افتد که کودکانمان می خندند و شادند.

حضور در فضای اجتماعی بهترین موقعیت برای تجربه کارگروهی

و شاد زیستن کودکانمان در کنار همسالانشان است.

 

کارگاه مادروکودک

 

خانه خلاقیت غرب تهران
کارگاه مادروکودک
کارگاه کودک
جهت کسب اطلاعات:
۴۴۰۰۰۵۴۲
۴۴۰۲۰۸۹۴