کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک بازی گروهی

کارگاه مادر و کودک بازی گروهی اهداف و اهمیت کارگاه: در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران توسعه مهارتهای گروهی و کار تیمی یکی از اصل های مهم محسوب میشود چرا که نقش بسیار سازنده ای در آینده کودکان و مشاغل آنها دارد….

کارگاه های آموزشی, مهد کودک خانه خلاقیت غرب تهران, مهد کودک غرب تهران

مهد کودک

مهد کودک و ضرورت آموزش آن برای کودکان ضرورت حضور در این مقطع بیش از چند مهارت مجزا است. ما باید به کل به کودک و تمام مهارت ها و نقاط قوت تکامل یافته او توجه کنیم. این همان چیزی است که آنها را منحصر…

پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران, پیش دبستانی غرب تهران, کارگاه های آموزشی

مهارت نوشتن پیش دبستانی

مهارت نوشتن پیش دبستانی اهمیت مهارت نوشتن در سنین پیش دبستانی بسیار زیاد است و نقش بسیاری در نوشتار کودکانمان در سنین دبستان و بالاتر دارد.     کودکان معمولاً در سنین پیش دبستانی شروع به کشیدن خطوط مستقیم و دایره ای می کنند.  کودکان…