استعدادیابی کودکان و نوجوانان در راستای شناسایی نقاط ضعف و قوت در کودکانمان جهت کسب اطلاعات بیشتر: خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵