کارگاه موسیقی(ارف)🎺🎷🎺🎷 روزهای چهارشنبه ⏰١۶-١٧ مربی:مرجان علی مزایای نواختن موسیقی ۱- افزایش ظرفیت حافظه ۲- بهبود دادن مدیریت زمان و مهارتهای سازماندهی ۳- افزایش مهارت کار تیمی ۴- افزایش پشتکار ۵- بهبود توانایی ریاضی ……   جهت کسب اطلاعات بیشتر 👇👇 http://t.me/fatemeh_ahmadi1987 ۴۴۰۰۰۵۴۲☎️ ۴۴۰۲۰۸۹۴☎️