کارگاه مادروکودک فسقلی ها گروه سنی: ۶-۱۲ ماه ۱۲-۱۸ ماه کارگاه مادر و کودک در راستای تقویت حواس : حواس بینایی حواس لامسه حواس شنوایی . . جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۴۴۰۰۰۵۴۲ ۴۴۰۲۰۸۹۴