برچسب: عید

ماهی قرمز عید
مقالات

ماهی قرمز عید 

تشخیص ماهی قرمز بیمار🧐   ✅تشکیل گلوله پنبه ای اطراف دهان ،دور دم یا باله ✅سفیدشدن پوست و بیرون زدگی چشمها ✅شنای نامتعادل و چرخش عصبی ✅تاخورده بودن باله ها ✅ریخته شدن پولکهای روی پوست   ناقل بیماریهای مختلف است .   مراقب سلامت کودکانمان…