برچسب: زبان بازی

یادگیری زبان دوم
اخبار

فواید یادگیری زبان دوم 

فواید یادگیری زبان دوم در کودکان طبق تحقیقات مشخص شده است که مغز کودکان دو زبانه و چند زبانه متفاوت از مغز کودکان تک زبانه کار می کند و این تفاوت ها مزایای متعددی را برای کودکان فراهم می کند که به بیش از یک…

کارگاه مادروکودک زبان بازی
اخبار

کارگاه مادروکودک زبان بازی 

کارگاه مادروکودک زبان بازی  کارگاه مادر و کودک زبان بازی   آموزشی مبتنی بر #شعر، #بازی و #هیجانات‌محیطی . استفاده از اساتید با تجربه و مسلط لهجه ی بومی زبان انگلیسی . محیطی شاد و کودکانه اهداف کارگاه مادروکودک زبان بازی تقویت مهارتهای حرکتی تعامل…