ورزش و سلامت عاطفی و روانی اگر کودک شما علائم افسردگی یا اضطراب یا حتی فقط یک روز “خاموش” دارد ، فعالیت بدنی ممکن است آخرین نکته در ذهن او باشد. با این حال ، فعالیت بدنی می تواند به حفظ سلامت روان کمک زیادی…