کارگاه مادرو کودک بازی مهارتی حرکتی  در راستای تقویت مهارتهای ۵ گانه کودکان   خانه خلاقیت غرب تهران جهت کسب اطلاعات بیشتر : http://t.me/fatemeh_ahmadi1987