برچسب: باشگاه_ورزشی

آموزش صبر به کودکان
اخبار

آموزش صبر به کودکان 

آموزش صبر به کودکان  سعی کنید تفاوت بین “اکنون” در مقابل “به زودی” را برای یک کودک نوپا بی صبر توضیح دهید. در این سن ، درک مفهوم انتظار و دلیل حتی ضروری برای کودکان نوپا بسیار دشوار است. بعضی از بچه ها به طور…