برچسب: بازی موسیقی

کارگاه مادرو کودک فسقلی ها
پیش دبستانی غرب تهران, ویدیوها

کارگاه مادر و کودک 

کارگاه مادرو کودک   بخشی از فعالیتهای هر جلسه شامل بازی موسیقی است . که این امر در راستای تقویت حواس شنیداری کودکان است کهزمینه ساز تقویت دقت و تمرکز و خلاقیت در کودکانمان است .   خانه خلاقیت صادقیه جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۴۴۰۲۰۸۹۴