اهداف و اهمیت کارگاه:

در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران با محوریت قصه و نمایش خلاق اساس بررشد

مهارتهای ارتباطی،اجتماعی در کودکانمان قرار دارد و بااستفاده از شیوه های نوین و بازی های

موثر این اساس تمرین و تقویت می شود.

کارگاه مادر و کودک
کارگاه قصه و نمایش خلاق مادر و کودک

اهمیت قصه گویی و نمایش:

۱-قصه گویی به کودکان کمک می کند تا صداها، کلمات و زبان بیشتری را بشناسند و مهارت های

سوادآموزی اولیه را در آنها توسعه دهد.

۲-کتاب ها و داستان ها کمک می کنند تخیل کودکانمان برانگیخته و حس کنجکاوی آنها تحریک شود.

۳-علاوه بر آن قصه گویی به رشد مغز، توانایی تمرکز، تمرکز، مهارت های اجتماعی و مهارت های

ارتباطی کودکانمان کمک می کند.

۴-کودکانمان به کمک قصه گویی و نمایش تفاوت بین «واقعی» و «باورانه» را می آموزند.

۵-قصه و نمایش خلاق سبب می شودکودکانمان با رویدادهای جدید و احساسات قوی در خود

آشناتر می شوند .

۶-کودکانمان به کمک قصه گویی و نمایش با ایفای نقش مهارت جرآت ورزی را یاد می گیرند.

ایفای نقش در نمایش خلاق در رشد مهارت مسیولیت پذیری در کودکانمان بسیار موثر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

۴۴۱۵۶۹۵۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

#کارگاه مادر و کودک

#کارگاه کودک

#خانه خلاقیت

#پیش دبستانی غرب تهران

#منطقه ۵

#مادر و کودک