کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت
خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت

خانه خلاقیت غرب تهران
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت

خانه خلاقیت غرب تهران
کارگاه مادر و کودک غرب تهران

تقویت حواس لامسه از طریق بازی های حسی سبب 

فعالسازی ارتباطات موجود در مغز می شود.

 

کارگاه مادروکودک خانه خلاقیت،استعدادیابی و توانمندسازی غرب تهران 

جهت کسب اطلاعات:

۰۲۱۴۴۱۵۰۵۲۶

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

 

 

#خانه_خلاقیت

#غرب_تهران

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#کارگاه-مادر و کودک

#کارگاه_کودک

#فرزندپروری