پرش لینک ها
خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه بازی، شادی و خلاقیت مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت
کارگاه بازی مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت

خانه خلاقیت غرب تهران

خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه  بازی مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک بازی ،شادی و خلاقیت

خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادر و کودک غرب تهران

تقویت حواس لامسه از طریق بازی های حسی سبب فعالسازی ارتباطات موجود در مغز می شود و توانایی های

کودکانمان را دریادگیری و حفظ اطلاعات افزایش می دهد.علاوه برآن سبب میشود تا کودکانمان همچنین به مهارتهایی

در حل مسآله، تقویت عضلات و چابکی و گسترش تخیل دست پیدا کنند. توجه داشته باشیم درصورتیکه  کودک از

تماس با مواد بی ضرر و مفید منع شود:بذر وسواس در ذهن او کاشته خواهد شدو بایدبدانیم که اینگونه تماسهای

حسی  به معنای کثیفی نیست .بچه ها می توانند بامواد بی ضرر و مفید تماس داشته باشند و سپس تمیز شوند،این

بخشی از مراحل رشد و زمینه ای جهت بروز خلاقیت در کودکان است

کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

اهداف و اهمیت کارگاه :

در کارگاه مادر و کودک باری، شادی خانه خلاقیت غرب تهران تقویت حواس از جمله مهارتهای اساسی محسوب میشود

زیرا زمینه ساز رشد سایر مهارتهای حسی و پایه است و نیز سبب رفع اضطراب، وسواس و تقویت قدرت حل مسآله

و گسترش تخیل و ایده پردازی در کودکانمان است.

جهت کسب اطلاعات:

۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

#خانه_خلاقیت

#کارگاه مادر و کودک

#کارگاه مادر و کودک غرب تهران

#مهد کودک خلاق

#پیش دبستانی خلاق

#مهد کودک و پیش دبستانی

#بازی خلاق

#غرب_تهران

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#کارگاه-مادر و کودک

#کارگاه_کودک

#فرزندپروری

#بهترین مهد کودک غرب تهران

#بهترین پیش دبستانی غرب تهران

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.