خدمات ما

آموزش در مهد کودک و پیش دبستانی خانه خلاقیت (خانه خورشید)

آموزش در خانه خورشید متناسب با دهکده جهانی وجدیدترین اصول آموزشی در دنیا انجام می شود و

چیزی که بسیار حائز است الهام بخشیدن و توسعه اکتشافات کودکان و تناسب آموزش و بازی با سن رشد

عقلی کودک است . محوریت مجموعه بر پایه مونته سوری، بازی و خلاقیت است.

برای این که مهدکودک محیطی شاد و مفرح برای کودکان باشد،  جشن ها و جشنواره های متنوعی با مناسبت های مختلف در برنامه ها وجود دارد.

همچنین در خانه خورشید :

برنامه تغذیه زیر نظر کارشناس تغذیه کودک است.

سرویس رفت و برگشت برقرار است.

 

پذیرش کودک در مهد کودک و پیش دبستانی خلاق خانه خورشید

۲ – ۳ سال در گروه نوپا
۳ – ۴ سال درگروه کودکستان
۴ – ۵ سال در گروه پیش ۱
۵ – ۶ سالدر گروه پیش ۲