دسته: کارگاه های آموزشی

بهترین پیش دبستانی غرب تهران
پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران, پیش دبستانی غرب تهران, کارگاه های آموزشی

مهارت نوشتن پیش دبستانی 

مهارت نوشتن پیش دبستانی اهمیت مهارت نوشتن در سنین پیش دبستانی بسیار زیاد است و نقش بسیاری در نوشتار کودکانمان در سنین دبستان و بالاتر دارد.     کودکان معمولاً در سنین پیش دبستانی شروع به کشیدن خطوط مستقیم و دایره ای می کنند.  کودکان…

کارگاه مادر و کودک غرب تهران
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک بازی لمسی  

کارگاه مادر و کودک بازی لمسی     اهمیت و اهداف کارگاه:   در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران با محوریت بازی لمسی،از مواد طبیعی و خوراکی استفاده می شود چرا که هراندازه مواد مورد استفاده برای کودکانمان آشناتر و ملموس تر…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک هنر و خلاقیت 

کارگاه مادر و کودک هنر و خلاقیت   اهمیت و اهداف کارگاه: در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران با محوریت هنر و خلاقیت علاوه بر در نظرگرفتن ارزش خلاقیت در رشد و آینده سازی کودکانمان از جمله اهداف اصلی مد نظر کارگاه…

پیش دبستانی غرب تهران
پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران, پیش دبستانی غرب تهران, کارگاه های آموزشی

پیش دبستانی 

پیش دبستانی و ضرورت آموزش آن برای کودکان کودکان در پیش از دبستان مطالب زیادی یاد می گیرند. در واقع این مرحله شروع خوبی برای قرارگرفتن در مسیر یادگیری مادام العمر، پیشرفت در مهارتهای زبانی و ریاضی و فرصتی عالی در راستای توسعه مهارتهای ارتباطی،…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک بازی حرکتی 

کارگاه مادر و کودک بازی حرکتی اهمیت و اهداف کارگاه: در اجرای برنامه های کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران رشد کودکان بسیار مد نظر قرار میگیرد. بویژه رشد مهارتهای حرکتی که یکی از ۵ رشد اساسی در سنین پیش از دبستان محسوب…

پیش دبستانی غرب تهران
پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران, پیش دبستانی غرب تهران, کارگاه های آموزشی

علوم پیش دبستانی 

علوم پیش دبستانی فعالیتهای علوم پیش دبستانی را میتوان فرصتی برای یادگیری روش علمی دانست. برخی از فعالیت های علمی به کودکان اجازه می دهد تا به تنهایی، بدون اینکه آنها از روش علمی آگاه باشند به کاوش بپردازند. این فعالیتها ارزشمند است و علاوه…

کارگاه مادر و کودک هوش و خلاقیت
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک هوش و خلاقیت 

کارگاه مادر و کودک هوش و خلاقیت استفاده از بازی های مناسب در راستای تقویت هوش و خلاقیت در کودکانمان سبب به چالش کشیدن آنها برای تفکر استراتژیک در هنگام یادگیری مهارت های زندگی است. هر اندازه این آموزش از سنین پایین تر آغاز شود…

دست ورزی
کارگاه های آموزشی, مهد کودک خانه خلاقیت غرب تهران, مهد کودک غرب تهران

دست ورزی کودکان 

دست ورزی کودکان  دست ها و انگشتان کودکان به آنها کمک می کند تا بافت را احساس کنند ، با دقت بیشتری به اشیا نگاه کنند و بازی کنند. در واقع دستان کودکانمان ، ابزاری برای کاوش در جهان اطراف آنها هستند. دستان کوچک کودکانمان،…