دسته: کارگاه های آموزشی

بهترین پیش دبستانی غرب تهران
پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران, پیش دبستانی غرب تهران, کارگاه های آموزشی

دست ورزی پیش دبستانی 

دست ورزی پیش دبستانی   توسعه قدرت دست بسیار مهم است. بازی های روزمره مانند خزیدن و سایر فعالیت های تحمل وزن به طور طبیعی به قوی تر شدن دست های کوچک کمک می کند. فعالیت‌های تقویتی روزانه اضافی که می‌تواند به ورزش و تقویت…

مهد کودک غرب تهران
کارگاه های آموزشی, مهد کودک خانه خلاقیت غرب تهران, مهد کودک غرب تهران

آموزش ریاضی مهد کودک 

آموزش ریاضی مهد کودک   بهترین مهد کودک غرب تهران اهمیت بازی ریاضی در آموزش استفاده از بازی در آموزش ریاضی برای کودکانمان بسیار مهم است چرا که سبب رشد مهارت های چند گانه است از جمله:   ۱- رشد مهارت بصری زمانی که از…

پیش دبستانی غرب تهران
پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران, پیش دبستانی غرب تهران, کارگاه های آموزشی

آواشناسی پیش دبستانی 

آواشناسی پیش دبستانی راهکارهای تقویت آواشناسی   ۱- تقویت مهارت شنیداری  آگاهی آواشناسی خوب با درک صداها، هجاها و قافیه های کودکان در کلماتی که می شنوند شروع می شود.پس از ابزارها و بازی هایی استفاده کنید که قدرت تمرکز شنیداری کودکانمان را بالا ببرد….

کارگاه مادر و کودک غرب تهران
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه بازی حسی مادر و کودک 

کارگاه بازی حسی مادر و کودک اهداف و اهمیت کارگاه: درکارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران کودکانمان در معرض مواد مختلف مناسب قرار میگیرند تا با دستکاری آن مواد حواس لامسه آنها تحریک و با کاوش صحیح در معرض رشد مناسب قرار گیرند….

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک بازی 

کارگاه مادر و کودک بازی کارگاه مادر و کودک ۲-۱ ساله ها خانه خلاقیت غرب تهران   اهداف و اهمیت کارگاه: در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران رشد همه جانبه مهارتهای کودکان مد نظر است . در این راستا از بازی ها…

پیش دبستانی غرب تهران
پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران, پیش دبستانی غرب تهران, کارگاه های آموزشی

پیش دبستانی و علوم 

پیش دبستانی و علوم   برخی از فعالیت‌های علمی به بچه‌ها اجازه می‌دهد تا به تنهایی کاوش کنند – بدون اینکه آنها را از روش علمی آگاه کنند. این فعالیت‌ها ارزشمند هستند، اما بچه‌ها همچنین می‌توانند از فعالیت‌های ساختارمندتری که به صراحت روش علمی را آموزش…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه بازی گروهی مادر و کودک 

کارگاه بازی گروهی مادر و کودک اهداف و اهمیت کارگاه: در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران توسعه مهارت های گروهی و کار تیمی یکی از اصل های مهم محسوب میشود چرا که نقش بسیار سازنده ای در آینده کودکان و مشاغل آنها…

بهترین مهد کودک غرب تهران
کارگاه های آموزشی, مهد کودک خانه خلاقیت غرب تهران, مهد کودک غرب تهران

مهد کودک 

مهد کودک و ضرورت آموزش آن برای کودکان ضرورت حضور در این مقطع بیش از چند مهارت مجزا است. ما باید به کل به کودک و تمام مهارت ها و نقاط قوت تکامل یافته او توجه کنیم. این همان چیزی است که آنها را منحصر…