پرش لینک ها

کارگاه قصه و نمایش خلاق

گروه سنی:

کارگاه قصه و نمایش خلاق

۲/۵-۳/۵ سال

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • افزایش اعتمادبه نفس
 • تقویت مهارت کلامی
 • تقویت مهارت جرات ورزی
 • شناخت محیط پیرامون و تقویت گستردگی دایره لغات
 • تقویت تمرکز و نظم پذیری
 • تقویت هوش اجتماعی
 • تقویت مسیولیت پذیری و نقش پذیری
 • تجربه موقعیت های مختلف
 • تقویت تفکر خلاق و ایده پردازی
 • تقویت کار گروهی
 • آشنایی با قصه خوانی
 • آشنایی با فرزندپروریمنکات روانشناسی/تربیت کودک
 • تقویت مهارت ارتباطی کودکان
 • تقویت تخیل

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰


کارگاه مادروکودک من هنرمندم

گروه سنی: ۲/۵-۳/۵ سال

کارگاه من هنرمندم

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • تقویت مهارت دست ورزی
 • شناخت رنگهای مختلف
 • شناهت محیط پیرامون
 • تقویت دقت و تمرکز
 • تقویت حواس
 • تمرین آفرینندگی و خلق یک اثر
 • پرورش تخیل و ایده پردازی
 • تخلیه هیجان
 • تجربه استفاده از ابزار مختلف
 • رفع وسواس
 • تقویت خلاقیت
 • تقویت مهارتهای فردی کودکان

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰


کارگاه  زبان mom&kids

گروه سنی:

کارگاه زبان

۲/۵-۳/۵ سال

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • تقویت حافظه دیداری
 • تجربه محیطی شادو کودکانه
 • تقویت مهارت کلامی
 • آشنایی با رنگها و اعضای بدن
 • آشنایی با اشعار کودکانه
 • تقویت خلاقیت
 • تقویت حافظه شنیداری
 • تقویت ارتباط چشمی
 • تقویت مهارت های ذهنی کودکان
 • توانمندسازی کودکان در انجام فعالیت ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰

 


کارگاه مادروکودک بازی مهارتی_حرکتی

گروه سنی:

بازی و ورزش

۲_۳/۵ سال

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • ایجاد ارتباط عاطفی میان مادرو کودک
 • ایجادفضای شاد ویادگیری شادی کردن
 • تقویت حواس پنج گانه
 • تقویت عضلات ریز و درشت
 • زمینه سازی در راستای تقویت مهارتهی حرکتی
 • هماهنگی عملکرد دست و چشم و پا
 • تجربه حضور در محیط همسالان
 • از بین رفتن ترس حضور در جمع گروهی
 • آموزش و تجربه مهارتهی فرزندپروری/تربیت کودک
 • پیشگیری از اضطراب جدایی در کودکان
 • ایجاد موقعیت برای مشاهده و تقویت خلاقیت

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰

 


کارگاه مادرو کودک بازی موسیقی

گروه سنی:

کارگاه بازی موسیقی

 

۲-۳/۵ سال

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • تقویت هوش موسیقیایی
 • تقویت دقت و تمرکز
 • هماهنگی عملکرد دست و چشم با ریتم
 • شناخت ریتم های موسیقیایی
 • تقویت حس مشارکت و همکاری
 • تقویت هوش حسی_حرکتی
 • آمادگی در راستای نظم پذیری
 • تخلیه هیجانی مادرو کودک در فضایی شاد
 • تقویت حافظه شنیداری 
 • تقویت مهارت کلامی

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.