پرش لینک ها
 • کارگاه مادرو کودک  هوش گاردنر
 •  گروه سنی:۳/۵ سال به بالاکارگاه هوش گاردنر
 • تعداد جلسات: ۸ جلسه
 • طول دوره: ۲ماه
 • نحوه اجرای کلاس:
  • خصوصی (۲نفر)
  • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

  اهداف دوره:

 • تقویت هوش  اجتماعی
 • تقویت هوش حسی حرکتی
 • تقویت هوش فضایی
 • تقویت هوش ریاضی_منطقی
 • شناخت اشکال هندسی
 • شناخت رنگها
 • شناخت مفاهیم اولیه ریاضی
 • تجربه در محیط اجتماعی بدون حضور مادر 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰


 • کارگاه آزمایشگاه علوم

 

 • گروه سنی:۳/۵ سال به بالا
 • آزمایشگاه علوم
  آزمایشگاه علوم
 • تعداد جلسات: ۸ جلسه
 • طول دوره: ۲ماه
 • نحوه اجرای کلاس:
  • خصوصی (۲نفر)
  • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

  اهداف دوره:

 • تقویت هوش طبیعت گرا
 • آشنایی با محیط پیرامون از را تجربه و شناخت
 • تقوی حواس
 • کشف و ایده پردازی
 • تقویت خلاقیت
 • تحریک کنجکاوی
 • تقویت مهارتهای شناختی

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰


کارگاه قصه و نمایش خلاق

گروه سنی:۳/۵ سال به بالا

کارگاه قصه و نمایش

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • افزایش اعتمادبه نفس
 • تقویت مهارت کلامی
 • تقویت مهارت جرات ورزی
 • شناخت محیط پیرامون و تقویت گستردگی دایره لغات
 • تقویت تمرکز و نظم پذیری
 • تقویت هوش اجتماعی
 • تقویت مسیولیت پذیری و نقش پذیری
 • تجربه موقعیت های مختلف
 • تقویت تفکر خلاق و ایده پردازی
 • تقویت کار گروهی
 • آشنایی با قصه خوانی
 • آشنایی با فرزندپروریمنکات روانشناسی/تربیت کودک
 • تقویت مهارت ارتباطی کودکان
 • تقویت تخیل

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰


کارگاه نقاشی خلاق

 • گروه سنی: ۳/۵ سال به بالاکارگاه نقاشی خلاق
 • تعداد جلسات: ۸ جلسه
 • طول دوره: ۲ماه
 • نحوه اجرای کلاس:
  • خصوصی (۲نفر)
  • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

  اهداف دوره:

 • تقویت مهارت دست ورزی
 • شناخت رنگهای مختلف
 • شناهت محیط پیرامون
 • تقویت دقت و تمرکز
 • تقویت حواس
 • تمرین آفرینندگی و خلق یک اثر
 • پرورش تخیل و ایده پردازی
 • تخلیه هیجان
 • تجربه استفاده از ابزار مختلف
 • رفع وسواس
 • تقویت خلاقیت
 • تقویت مهارتهای فردی کودکان

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰

 


کارگاه  زبان learning with play

گروه سنی:۳/۵ سال به بالا

کارگاه زبان انگلیسی
کارگاه زبان انگلیسی

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • تقویت حافظه دیداری
 • تجربه محیطی شادو کودکانه
 • تقویت مهارت کلامی
 • آشنایی با رنگها و اعضای بدن
 • آشنایی با اشعار کودکانه
 • تقویت خلاقیت
 • تقویت حافظه شنیداری
 • تقویت ارتباط چشمی
 • تقویت مهارت های ذهنی کودکان
 • توانمندسازی کودکان در انجام فعالیت ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰

[vc_posts_slider count=”َAll” interval=”3″ slides_content=”teaser” categories=”3/5 سال به بالا”]
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.