کارگاه مادر و کودک 

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

اهمیت و اهداف کارگاه:

در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران توسعه ارتباط مناسب مادر و کودک از جمله اهداف

اصلی در کارگاه محسوب میشود چرا که بسیار در رشد کودکانمان موثر است.

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

ارتباط مادر و کودک

رابطه مادر و کودک رابطه ای است که رشد جسمی، عاطفی و اجتماعی کودک را پرورش می دهد.

این رابطه پایه و اساس شخصیت،انتخاب های زندگی و رفتار کلی کودک را می گذارد. همچنین میتواند

بر قدرت سلامت اجتماعی، جسمی، روانی و عاطفی کودکانمان تأثیر بگذارد. 

اهمیت ارتباط مادر و کودک:

-کودکان خردسالی که با دلبستگی ایمن و سالم به والدین خود رشد می کنند، احتمال بالاتری برای

ایجاد روابط شاد و رضایت بخش با دیگران در زندگی خود دارند و همچنین یاد می گیرد که تحت استرس

و در شرایط سخت، احساسات خود را تنظیم کند.

– ارتباط مناسب مادر و کودک رشد ذهنی، زبانی و عاطفی کودک را تقویت می کند.

– مشارکت و مداخله سالم و به موقع مادر در زندگی روزمره کودک ، پایه و اساس مهارت های اجتماعی

و تحصیلی بهتر را می گذارد.

– کودکان همچنین زمانی که رابطه مثبتی با والدین به ویژه مادر خود داشته باشند،مهارت های حل مساله

قوی را به دست می آورند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

۴۴۱۵۶۹۵۵

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

 

 

#کارگاه مادر و کودک

#کارگاه مادر و کودک ۲_۱ سال

#کارگاه مادر و کودک ۳_۲ سال

#بازی

#خانه خلاقیت

#غرب تهران

#کارگاه مادر و کودک غرب تهران

#پیش دبستانی غرب تهران

# مهد کودک غرب تهران

# منطقه ۵